Card màn hình Asus 8GB Strix GTX1070-08G-Gaming

14,247,000.00 13,947,000.00

Card màn hình Asus 8GB Strix GTX1070-08G-Gaming sử dụng chuyên game phòng nét.

Gọi điện